Skip to content

Podcast series: Episode 5 - Perspectives from Wales | Safbwyntiau o Gymru

Podcasts     Wales     August 27 2021

Yn y podlediad Cymraeg hwn ar ran Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru mae Russell Todd yn sgyrsio â Dr Rhys Dafydd Jones o Brifysgol Aberystwyth am ei ymchwil ar effaith y pandemig ar wirfoddoli yng Nghymru. Yn ogystal, mae tri o bobl yn ymuno â nhw i rannu eu safbwyntiau o du fewn y sector gwirfoddol: Carwyn Humphreys, Mantell Gwynedd; Meleri Davies, Partneriaeth Ogwen; and Eironwy Davies, Cefnogaeth Cymunedol Llanfair-ym-Muallt a’r cylch.

Recordiwyd yr episod ym mis Gorffennaf a mis Awst 2021.

In this Welsh language podcast, Russell Todd, on behalf of Wales Council for Voluntary Action, chats with Dr Rhys Dafydd Jones from Aberystwyth University about his research on the impact of the pandemic on volunteering in Wales. They are also joined by three people who share their perspectives from within the voluntary sector: Carwyn Humphreys, Mantell Gwynedd; Meleri Davies, Partneriaeth Ogwen; ac Eironwy Davies, Builth Wells Community Support.

The episode was recorded in July and August 2021.