Skip to content

Adnoddau

Section Image
Image by Anna Earl, Unsplash

Podcasts  |  Wales  |  August 27 2021

Podlediad: Safbwyntiau o Gymru | Perspectives from Wales

Yn y podlediad Cymraeg hwn ar ran Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru mae Russell Todd yn sgyrsio â Dr Rhys Dafydd Jones o Brifysgol Aberystwyth am ei ymchwil ar effaith y pandemig ar wirfoddoli yng Nghymru. Yn ogystal, mae tri o bobl yn ymuno â nhw i rannu eu safbwyntiau o du fewn y sector gwirfoddol: Carwyn Humphreys, Mantell Gwynedd;...